Maharaja Jayabaya, Raja Kediri Karo Ramalane Sing Jitu

  • Oleh Ign Widyo
  • Pada 23 Mei 2020
  • Kategori Kabar Citizen
  • Belum Ada Komentar

Kabarjoglo.com – Maharaja jayabaya yaiku raja kediri sing berkuasa antara taun 1135-1157. Ing masa pamarentahan jayabaya kaanggep dadi masa kejayaan kediri.

pira-pira prasasti sing dadi tetilarane yaiku prasasti hantang (1135), prasasti talan (1136), lan prasasti jepun (1144), sarta kakawin bharatayuddha (1157).
Ora mung sekadar siji raja, jayabaya juga dikenal dadi peramal hebat ing kaanggep jitu meramalkan masa ngarep. Salah siji ramalane seng kondhang yaiku ketekanan wong-wong berkulit putih, dheweke kabeh nggawa senjata seng oleh mateni saka adoh.

Sawise iku arep teka Juga bangsa kulit kuning saka lor. Ramalan iki dadi nyata tatkala Indonesia dijajah Belanda sing berkulit putih karo bedhil seng oleh
mateni saka adoh. Sarta bangsa kulit putih ditegesi dadi Bangsa Jepang

ramalan kaping lorone sing kabukten bener yaiku muncule kendaraan kendaraan tanpa jaran nanging oleh lumaku sarta anane montor mabur(pesawat)

Kaping telu marak seks bebas,ing jroning kitab jangka jayabaya menawa mengko akeh kaum lanang lan wadon sing arep kelangan raos urmat tekan raos isin. Ana meneh sing menarik ungkapan jero jangka Jayabaya yaiku wong wadon ical kawirangane wong lanang ical prawirane. Artine akeh wadon ilang raos.

Kaping papat, praktik korupsi dimana-mana, kitab jangka jayabaya nebak arep kedadeyan praktek korupsi ing tanah air sing dhisik isih kaaran nusantara. Bab kasebut bisa dideleng saka akehe pejabat sing ngelak arep kakuwasan lan nglanggar sumpah-sumpah jabatane.

Jayabaya meramalkan tanpa nyebutake referensi lagi ing jerone. Ramalan jayabaya iki sering disebut karo jangka jayabaya. Ramalane ditepang mligine ing
kalangan masarakat jawa sing banjur dilestarikake kanthi turun-temurun dening para pujangga.

Berita Lainnya

ADVERTISEMENT

Berita Terbaru

Kabar Pilihan

ADVERTISEMENT

SPONSOR